11

Březen

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3000 Kč. Zdanění zůstává ale stejné. Tzn.
Při mzdě statutárního orgánu v SVJ 2499 Kč bude odvedeno zdravotní pojištění a zdanění srážkovou daní. Při mzdě 2999 Kč bude odvedeno zdravotní pojištění a zdanění zálohovou daní. Při mzdě 3000 Kč bude odvedeno zdravotní a sociální pojištění a zdanění zálohovou daní.