04

Leden

S účinností od 1.1.2016 vznikla dle novely zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. pro společenství vlastníků povinnost zveřejňovat účetní závěrku do veřejného rejstříku.

Tato povinnost se vztahuje již na účetní období 2014, uložením listin nejpozději do 31. března 2016. Za účetní období 2015 je nejpozdější termín k 30. listopadu 2017.